6de leerjaar - juf Eveline

In het 6de leerjaar zetten de leerlingen de laatste stap in de lagere school.

Ze maken kennis met het middelbaar onderwijs en bereiden zich erop voor. In zelfstandig werken, samenwerken in groep en opdrachten plannen worden ze vaardig. De zesdeklassers nemen verantwoordelijkheden op zoals meter of peter zijn van een eersteklasser. Ze zijn de oudsten van de school en proberen een voorbeeld te zijn voor de anderen.

Contact: Smartschool