STEM-project

ST³: Staden sterk in STEM

 

Wat is STEM?

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Hierbij gaat de aandacht naar exacte en toegepaste wetenschappen, techniek, ICT en wiskunde.

Deze technologische en exacte wetenschappen komen vaak aan bod in een schoolse context via studierichtingen die de wetenschappelijke kennis van leerlingen verhoogt. Maar ook in het werkveld komen heel wat mensen in aanraking met STEM. Denk maar aan mecaniciens, programmeurs, ingenieurs,...

Wat is ST³?

ST³ staat voor Staden sterk in STEM. In dit project bundelen Gemeente Staden, de Stadense bibliotheek en alle Stadense scholen de krachten om elk Stadense leerling tijdens zijn schoolcarrière kennis te laten maken met wetenschappen, technologie, mechanica en ICT.

Wie doet mee aan ST³?

ST³ is een project van Gemeente Staden in samenwerking met de bibliotheek en alle Stadense scholen.

Waarom is het belangrijk om op STEM in te zetten?

Wetenschap, technologie, wiskunde en ICT zijn exact de dingen die de samenleving van vandaag typeren. Daarom is er steeds meer nood aan mensen met technische of wetenschappelijke profielen op de arbeidsmarkt. En dat terwijl het moeilijker dan ooit is om vacatures voor technische beroepen in te vullen.

Daarom moeten we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren warm gemaakt worden voor wetenschappen, techniek en informatica. En dat kan niet met een paar korte workshops. Uit onderzoek van de Scholierenkoepel blijkt namelijk dat er herhaaldelijk en intensiever rond STEM en studiekeuzes gewerkt moet worden. Een korte workshop rond technologie of wetenschap zien ze eerder als een manier om het klassieke lespatroon te doorbreken dan als een kennismaking met STEM.

Net daarom werd ST³ opgericht: zodat elke Stadense leerling vroeg of laat kennis maakt met STEM via de leerlijn op zijn of haar school of in het STEM-punt in de bibliotheek.

Hoe maken we werk van STEM?

Enerzijds voorziet ST³ een STEM-werking voor alle lagere scholen binnen de gemeente. Elke school kan via een jaarlijks STEM-budget meerdere STEM-materialen van hun voorkeur bestellen. Daarnaast voorziet de gemeente voldoende opleidingsmogelijkheden voor leerkrachten. 

Anderzijds is er voortaan een STEM-punt in de bibliotheek, waar scholen en bibbezoekers STEM-gerelateerde materialen kunnen gebruiken of uitlenen. In de bibliotheek worden er dan ook workshops en STEM-momenten voorzien tijdens de openingsuren om met het materiaal aan de slag te gaan.