Levensbeschouwelijke vakken

Hallo! Wij zijn de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken:

  • Meester Robrecht: katholieke godsdienst
  • Juf Hafsa: islam
  • Meester Carry: niet-confessionele zedenleer

In onze gemeenteschool kunnen ouders kiezen welke lessen godsdienst of levensbeschouwing ze hun kind(eren) laten volgen. Wij zijn een hechte groep die  graag samen lessen uitwerkt. Zo leren alle leerlingen op onze school de waarden en normen, gebruiken en tradities van verschillende levensbeschouwingen kennen. 

Contact: Smartschool