Lichamelijke opvoeding - juf Patty

In de lessen lichamelijke opvoeding komen de verschillende activiteitsdomeinen in alle leerjaren aan bod.

  • “sport en spel-balvaardigheden”: de balvaardigheid verbeteren om te komen tot grotere sportspelen zoals basketbal, netbal, voetbal ...
  • gymnastiek: van evenwicht tot sprongen over …
  • atletiek: loopuithouding , snelheid , werpen en springen
  • fietsvaardigheid
  • zwemmen
  • ritmiek en expressie

Alle lessen worden gegeven in een sfeer waar samenwerking, respect, fairplay, verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid en vreugde in het spelen/bewegen zeer belangrijk zijn. Het is de bedoeling dat ieder kind zich goed voelt.

Contact: Smartschool