Janette Carrein en Karien Verlinde - logistieke ondersteuning

Iedere middag staan Janette en Karien in voor het toezicht in de refter en op de speelplaats.

Verder zorgen zij ook voor orde en netheid op onze school.