Visie

Gemeenteschool OKIDO is een warme school met een warm hart voor de kinderen, hun ouders en de collega's. Een kind dat zich goed voelt leert beter. 

De gemeenteschool heeft drie belangrijke pijlers: hoofd, hart en handen. Deze drie pijlers
zitten verwerkt in OKIDO. De letters staan voor Ontwikkeling van elk Kind In Drie
Opzichten. Hiermee kiest de school resoluut voor een evenwichtige verhouding in de
begeleiding van de cognitieve, sociaal-affectieve en psychomotorische groei van elk kind.

 • De sterkte van de naam OKIDO zit in de veelzijdige benadering van de naam:
  Het woord ‘kid’ duidt de centrale plaats van het kind in de school. Vandaar dat het in
  het midden van het woord staat ‘o-kid-o’. Zo stellen we de droom van elk kind, wie
  hij/zij is, voorop. Samen met de kinderen zetten we stappen om hun dromen zoveel
  mogelijk waar te maken.
 • ‘O’ staat voor ‘ouders’ want zij spelen dé cruciale rol in het leven van hun kind. Zij zijn
  ook een belangrijke partner in de werking van de school. Ouders, kinderen en
  leerkrachten ontmoeten elkaar geregeld op het pad van het kind: tijdens de
  oudercontacten, schoolfeest, activiteiten, leesuurtjes,… Als school willen we dit
  benadrukken door ook hen een duidelijke plaats te geven in de nieuwe naam.
 • Een tweede ‘O’ staat voor het ‘onderwijzersteam’. De gemeenteschool beschikt over
  een team enthousiaste en gemotiveerde mensen die elke dag het beste van zichzelf
  geven voor de kinderen.

Samengevat: ouders-kinderen-onderwijzend team, ze hebben allen een cruciale en
evenwichtige plaats in de school. We omarmen dit met een krachtige, positieve en goed
klinkende naam voor jong en oud.

Heb je nog vragen? Wil je onze school of ons team beter leren kennen? Contacteer ons via gemeenteschool@staden.be